ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สวัสดีค่ะสมาชิกธาราที่รักทุกท่าน

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า ทุก สองปี สมาคมของเราจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้น

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในวาระประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่​ 16​ ​มิถุนายน​ 2019 ​ ศาลได้วินิจฉัยให้เป็นโมฆะ และให้สมาคมจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้สมาคมต้องจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม่ โดยในขั้นแรกเราเตรียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นั้น แต่ก็เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19​ ทำให้งานประชุมสามัญประจำปีและการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และยังไม่สามารถกำหนดวันที่ที่แน่ชัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ที่ทางรัฐบาลสหพันธ์ฯ จะกำหนดขึ้น​ 

 

ไม่ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างไร สมาคมได้แต่งตั้งคณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณรัชนี เริพเค่ เป็นหัวหน้าคณะ​ 

 

คณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วยบุคคล​ 7 คน ตามตำแหน่งต่อไปนี้

 

1.ประธาน

2.รองประธาน

3.เหรัญญิก

4.กรรมการ

5.กรรมการ

6.กรรมการ

7.กรรมการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.เป็นสมาชิกสมาคมธารามาไม่ต่ำกว่า​ 2  ปี

2.เป็นสมาชิกสมาคมธาราที่ไม่ขาดการชำระค่ารักษาสถานภาพในปี​ 2019​ หรือปี​ 2020

3.เป็นผู้มีความพร้อมและเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งจากคณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทางอีเมล​ : <rachanee.roepke@gmail.com>

 หรือ​ <chiraphan.ocker@yahoo.de>

 

ทาง​ LineID : chi_muc

 

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่​ 31 กรกฎาคม 2020

 

__________________________________________

 

Liebe THARA-Mitglieder,

wie Sie wissen, wird der Vorstand unseres Vereins alle zwei Jahre neu gewählt. 
Die letzte Vorstandswahl im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 16. Juni 2019 wurde durch   das Gericht leider für ungültig erklärt. Unser Verein muss die Wahl des Vorstands neu durchführen. Diese wurde zunächst auf den Juni terminiert. Nun jedoch musste aufgrund der epidemischen Situation des Covid-19-Virus die geplante Jahreshauptversammlung verschoben werden und somit auch die Neuwahl. Es ist von den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus von der Bundesregierung abhängig, wann die Hauptversammlung stattfinden kann und der Termin dafür kann zurzeit leider nicht festgelegt werden. 

Trotz all der schwierigen Umstände ist unser Verein gut vorbereitet. Ein Wahlausschuss mit der Wahlleiterin Rachanee Röpke steht bereit, die Neuwahl vorschriftsgemäß zu organisieren und durchzuführen.

Der Wahlausschuss möchte nun alle Mitglieder dazu einladen, sich als Kandidat zur Wahl zum Vorstandsmitglied für die folgenden Posten zu melden:

1. Vorsitzender
2. Stellvertretender Vorsitzender
3. Schatzmeister
4. Vorstandsmitglied
5. Vorstandsmitglied
6. Vorstandsmitglied
7. Vorstandsmitglied

Qualifikation des Kandidaten:
1. Mindestens 2 Jahre THARA-Mitgliedschaft
2. THARA-Mitglied mit ausgeglichenem Beitragskonto für das Jahr 2019 oder 2020
3. Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit

Interessenten können sich ab sofort beim Wahlausschuss per E-Mail

<rachanee.roepke@gmail.com> oder  <chiraphan.ocker@yahoo.de>

oder per Line ( LineID: chi_muc) bewerben.


Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbungen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Wahlausschuss des THARA-e.V.

 

ใบสมัคร.png
Portable Network Image Format [369.3 KB]

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก ทีมงานธาราได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีในระหว่างนี้ค่ะ สมาชิกสามารถคลิกได้ที่ Thara Kommunikation > Covid-19

ธารา คือสมาคมของคนไทยในเยอรมัน ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ธารา คือกลุ่มของคนไทยที่มีจิตอาสา อย่างแท้จริง

ธารา คือกลุ่มคนที่จับมือกันทำสิ่งดีๆ เพื่อให้สังคมไทยในเยอรมันของเราน่าอยู่ขึ้น

จากวิกฤติ covid 19 ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และเรียนรู้ที่จะรับ เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณ ทีมงานเย็บผ้าทั้ง 14 ท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงงานและทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อกิจกรรมนี้ โดยรวมที่แจกจ่ายไปแล้วร่วม 1200 ชิ้น ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ไม่น้อยทีเดียว

ขอขอบคุณ สมาคมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย Waldkirch และขอบคุณ ผู้บริจาค ผ้า อุปกรณ์ อากรแสตมป์ และเงินบริจาค ช่วยแบ่งเบารายจ่ายของทีมงาน

ขอขอบคุณสมาคมไทยสปา กลุ่มพยาบาลไทยในเยอรมัน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม

ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร มิวนิก ที่จัดส่งหน้ากากผ้าให้เราร่วม 200 ชิ้น

❤️❤️❤️❤️❤️

อัพเดตสถานการณ์วิกฤต COVID-19 และชุมชนไทยในเยอรมนีทางรายการ Thai PBS World ในวันที่ 1 เมษายนผ่านการสัมภาษณ์คุณหย่งศรี จากเพจเรื่องเล่าจากหย่งศรี นักข่าวคนเก่ง และยังเป็น บ.ก. วารสารธาราสัมพันธ์ด้วยค่ะ

ธาราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยในเยอรมนีนะคะ และต้องขอขอบคุณ Thai PBS World ที่สนใจเรื่องราวของคนไทยในเยอรมนีด้วยค่ะ

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รับรองว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ

เรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2020 และประชุมเชิงวิชาการ

เรื่อง กฎหมายรอบตัวรู้ไว้ไม่เสียเปรียบ

พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระใหม่

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID 19 ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมจากกำหนดเดิมในเดือนมิถุนายน 2020 ทางทีมงานสมาคมธาราจะขอแจ้งวันเวลาและสถานที่ในการจัดงานที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้งค่ะ

สถานที่จัดงานตากกำหนดเดิม: DJH Freiburg International 

Kartäuserstr. 151 79104 Freiburg

 

 

หัวข้อการบรรยาย

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

การเกณฑ์ทหาร 

กฏหมายครอบครัว การสมรส-หย่าร้างระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ 

การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 

การจัดการมรดกของคนต่างชาติในประเทศไทย 

การถือครองที่ดินของคนต่างชาติในประเทศไทย เป็นต้น 

บรรยายโดย :

ทีมกฏหมายจาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม: E-Mail info@tharaverein.de 

Tel. 01785638589 , 0151127142, 01735158206 ดาวนฺโหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์เลยนะคะ

 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8zwdoKikwPU5pJY…/viewform

 

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะตามมาในเร็ว ๆ นี้ค่ะ

กิจกรรมเสื้อสมาคม- ทีมจัดหาทุนของเรานำโดยน้องอรและน้องแอร์จาก Duisburg ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการออกแบบเสื้อทีมให้กับสมาคม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกัน

นอกจากนี้ น้องทั้งสองยังทำโครงการจำหน่ายเสื้อเชิ้ตให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปด้วยในราคาตัวละ 20 ยูโรรายได้ทั้งหมดนำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของสมาคม สนใจสั่งซื้อผ่านอีเมลของสมาคม

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต สำหรับคนไทยในเยอรมนี (เฉพาะนอกเวลาราชการ)  +49 1751241026

THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2018