Aktuelles

งานสัมนา Teamkommunikation: Training für das perfekte Team und Persönliche Entwicklung

ณ นครมิวนิค วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

องค์กรอาสาสมัครเช่นสมาคมธารา จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ถ้าทีมงานทุกคนได้เรียนรู้ว่า “การสื่อสารที่ดี” เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กร จะทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย

หลายสมาคมหรือองค์กรอาสาสมัคร ผ่านกระบวนการก่อตั้ง ปฏิบัติงานและประเมินผลในการทำงานมาแต่ละปี หากทีมงานมีการสื่อสารที่ไม่ดี ก็ทำให้เกิดความขัดแย้ง และสลายองค์กรได้

ในสองวันนี้ ทีมงานของเราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราจะเป็นผู้สื่อสารที่ดี เราควรรู้ว่าเราจะสื่ออะไร เข้าใจความต้องการของตนเอง เลือกใช้วิธีสื่อสารที่ดี และควรเข้าใจผู้อื่น ว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน การสื่อสารกับผู้อื่น ย่อมไม่ราบรื่นทุกครั้งไป การทะเลาะเบาะแว้ง หรือคิดต่างมักเกิดจาก

มีความเชื่อไม่เหมือนกัน
มีค่านิยมที่ยึดถือแตกต่างกัน
มีประสบการณ์ในอดีตไม่เหมือนกัน
ยึดถือกฎ-มาตรฐานต่างกัน

ถ้าเราอยากมีการสื่อสารที่ดีและสร้างสรรค์ เราจะต้องฝึกความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และฝึกสร้างทัศนคติเชิงบวกควบคู่กันจึงจะทำให้เป้าหมายของการสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จ เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
เราเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่ต่างสละเวลามาจากทั่วทุกทิศของประเทศเยอรมนี แม้จะไม่ได้งบสนับสนุนก็ยังมาค่ะ
ขอขอบคุณสมาคม ไทยอาสา ที่อนุเคราะห์สถานที่
และที่จะลืมไม่ได้คือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิคที่อนุเคราะห์งบเพื่อจัดกิจกรรมนี้

เมื่อครอบครัวมีปัญหาปรึกษาใคร 

หัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวาระการประชุมสามัญประจำปี 2019

 ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทางทีมงานคัดเลือกจากแบบสอบถามและสถิติการขอความช่วยเหลือที่เข้ามาในสมาคม 

ทางทีมงานเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญวิทยากรทั้งสองชนชาติด้วยจุดประสงค์ที่จะลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการใช้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการเข้าสู่ระบบสังคมที่นี่ไปด้วย

วิทยากรท่านแรกคือคุณ Gundolf Beirle จาก ELF-Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Heidelberg ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่และมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีปัญหาขัดแย้งทางครอบครัวอย่างครอบคลุม

วิทยากรท่านที่สอง คือ คุณ Günter Wottke Leiter der Abteilung Soziale Dienste und stellvertretender Amtsleiter Kinder- und Jugendamt Heidelberg มาให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ ลดช่องว่างและความกลัวระหว่างเราผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่กับหน่วยงานของรัฐบาลเยอรมัน เราจะได้รู้ถึงสิทธิที่ควรได้ ไม่ใช่ในฐานะเด็กเท่านั้นแต่รวมถึงสิทธิของผู้ปกครองด้วย 

นอกจากวิทยากรเยอรมันแล้ว เรายังมีวิทยากรรุ่นพี่ที่มากด้วยประสบการณ์มาร่วมแนว การวิเคราะห์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางครอบครัวอย่างเป็นกันเอง เช่น พี่จุ๋ม คุณพยุงศรี กุลวงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่ Ban Ying e.V. (Koordinations- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel Berlin)     

เวิร์คช็อปในช่วงบ่ายคือหัวข้อ 

ถอดรหัสวิธีเลี้ยงลูก ถูกใจคุณแม่-คุณพ่อ/โดยมีพี่ต้อม อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง ผู้มากด้วยประสบการณ์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้กับกลุ่มคุณแม่ทุกท่าน

 ส่วนอีกสองกิจกรรมเป็นหัวข้อที่ทางทีมงานจะจัดทำเพื่อเก็บข้อมูล และสะสมแนวความคิดเพื่อทำกิจกรรมอาสาต่อยอดในปีถัดไป

กิจกรรมเสื้อสมาคม- ทีมจัดหาทุนของเรานำโดยน้องอรและน้องแอร์จาก Duisburg ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการออกแบบเสื้อทีมให้กับสมาคม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกัน

นอกจากนี้ น้องทั้งสองยังทำโครงการจำหน่ายเสื้อเชิ้ตให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปด้วยในราคาตัวละ 20 ยูโรรายได้ทั้งหมดนำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของสมาคม สนใจสั่งซื้อผ่านอีเมลของสมาคม

โครงการอบรมพัฒนาและบริหารทีมงาน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน

เป้นทีม เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ A&O Hotel Nürnberg 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต สำหรับคนไทยในเยอรมนี (เฉพาะนอกเวลาราชการ)  +49 1751241026

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2018