เกาะติดสถานการณ์ COVID 19

รวบรวมข้อมูลอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของ COVID 19 ในประเทศเยอรมนีและวิธีการรับมือ ตั้งแต่มาตรการภายในประเทศ, การวางแผนและเตรียมตัวเดินทางไปประเทศไทยและกลับมาเยอรมนี, การขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่พึงรู้สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตนี้ค่ะ

Thara talks Vol.7

ธาราชวนคุย ครั้งที่ 7 ขอนำเสนอในหัวข้อ
"สิทธิการพำนักในประเทศเยอรมนีที่เกี่ยวข้องกับคนไทย"
การมาใช้ชีวิตระยะยาวในประเทศเยอรมนี เช่น มาเรียน มาทำงาน หรือ ติดตามมาอยู่กับคู่สมรสนั้น จะต้องได้รับอนุญาตหรือสิทธิให้พำนักอยู่ในประเทศ ที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “วีซ่า” โดยสิทธิพำนักจะออกให้ตามจุดประสงค์ของการมาใช้ชีวิตดังเช่นที่กล่าวข้างต้น
คุณชนิดา เควิง เจ้าหน้าที่ขององค์กร Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. (FIM) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาด้านครอบครัวและสังคม จะมาพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพำนักประเภทต่าง ๆ ข้อควรรู้และข้อพึงระวังของสิทธิพำนักแต่ละประเภท

สรุปข้อมูล Lockdown ล่าสุด

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "คลินิกงานกงสุลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom" ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "#วิธีการและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับบริการด้านกงสุลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก" ในวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.

 

- เพื่อพูดคุยทำความรู้จักกับฝ่ายกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ
- ถามตอบข้อมูล และปรึกษาหารือ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการด้านกงสุลประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฏร (บัตรประจำตัวประชาชน / สูติบัตร / มรณบัตร) ทะเบียนครอบครัว (การจดทะเบียนสมรส / หย่า / รับรองบุตร / รับบุตรบุญธรรม)

- นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร / หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือให้ความยินยอม / หนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร / การรับรองสัญญาจ้างพ่อครัวแม่ครัวพิเศษ)

- วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเข้าประเทศไทย

- การเดินทางเข้าประเทศไทย และการยื่นขอเอกสารรับรองการเดินทาง (COE)
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนและส่งคำถาม/ข้อหารือล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/Zrj1zAr9u6EU7Xvu5
หรือสแกน QR Code

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๙ ๙๔๔๖๗๗ ๑๑๔ หรือ
consular@thaiconsulate.de

ธารา คือสมาคมของคนไทยในเยอรมัน ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ธารา คือกลุ่มของคนไทยที่มีจิตอาสา อย่างแท้จริง

ธารา คือกลุ่มคนที่จับมือกันทำสิ่งดีๆ เพื่อให้สังคมไทยในเยอรมันของเราน่าอยู่ขึ้น

จากวิกฤติ covid 19 ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และเรียนรู้ที่จะรับ เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณ ทีมงานเย็บผ้าทั้ง 14 ท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงงานและทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อกิจกรรมนี้ โดยรวมที่แจกจ่ายไปแล้วร่วม 1200 ชิ้น ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ไม่น้อยทีเดียว

ขอขอบคุณ สมาคมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย Waldkirch และขอบคุณ ผู้บริจาค ผ้า อุปกรณ์ อากรแสตมป์ และเงินบริจาค ช่วยแบ่งเบารายจ่ายของทีมงาน

ขอขอบคุณสมาคมไทยสปา กลุ่มพยาบาลไทยในเยอรมัน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม

ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร มิวนิก ที่จัดส่งหน้ากากผ้าให้เราร่วม 200 ชิ้น

❤️❤️❤️❤️❤️

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ พ.ศ.2564

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021

Merry Chrismas and a Happy New Year ???? 2021

ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะ

ในโอกาสนี้ประธานสมาคมธาราคนล่าสุด

คุณหย่ง โสมาพร ควร์ซ ฝากมาอวยพรปีใหม่ให้พวกเราในวีดีโอด้านล่างนี้ค่ะ

ด้วยรัก จากใจ
จากสมาคมธารา จิตอาสาเพื่อคุณ??

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต สำหรับคนไทยในเยอรมนี (เฉพาะนอกเวลาราชการ)  +49 1751241026

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021