Update von der Bundesregierung

Hessen

วันที่ 07.05.20

รัฐสภารัฐ Hessen ได้มีมติผ่อนปรนมาตรการชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้

#Kontaktverbot
▶️ ห้าม/งดติดต่อ (Kontaktverbot) ซึ่งจะค่อยผ่อนปรนทีละขั้น โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป อนุญาตให้บุคคลจากสองครัวเรือนพบปะกันในพื้นที่สาธารณะได้

#โรงเรียน
➡️ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป เปิดเรียน
- ชั้นประถมปีที่ 4 (4. Klasse)
- ระดับ Sekundarstufe I
- ชั้นปีแรก (Einführungsphase) ของระดับ Sekundarstufe II
- ชั้นเรียน Intensivkurs
- โรงเรียนอาชีวศึกษา และ Integrationsklasse

➡️ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นต้นไป ให้เปิดเรียน
- ขั้นประถมปีที่ 1-3 (1.-3. Klasse)
- ชั้นเรียนเตรียม Vorklasse, Vorlaufkurs และ Intensivkurs ของโรงเรียนประถม
- โรงเรียน Förderschule (โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง) โดยแต่ละระดับให้เปิดสอดคล้องกับระดับของโรงเรียนประถม และ Sekundarstufe

#การดูแลเด็กเล็ก
▶️ เนื่องจากเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 12 เดือนจนถึง 6 ขวบ จะมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการเปิด Kita (สถานดูแลเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) และจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว โดยตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป ครอบครัวสามารถรวมตัวถึง 3 ครอบครัวเพื่อตั้งกลุ่ม Betreuungsgemeinschaft ได้

ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม เป็นต้นไป จะขยายการดูแลแบบฉุกเฉินให้กับเด็กเล็กที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นต้นไป เปิด Kita ให้กับเด็กทุกคนแบบจำกัดการให้บริการ

#มหาวิทยาลัย
▶️ อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยบริหารจัดการการเปิดเอง

#ร้านค้าและบริการ
▶️ อนุญาตให้ร้านค้าทุกร้านเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดพื้นที่ แต่ยังจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 20 ตารางเมตร

▶️ กิจการที่ต้องสัมผัสตัว เช่น ร้านเสริมสวย Kosmetik และ ร้านนวด ได้อนุญาตให้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม แล้ว

#กลุ่มร้านอาหารและการท่องเที่ยว
▶️ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม และ Campingplatz อนุญาตให้เปิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป
- โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและเว้นระยะห่าง และจำกัดลูกค้า 1 คนต่อพื้นที่ร้าน 5 ตารางเมตร ยกเว้นเป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันหรือสองครอบครัวที่มาด้วยกัน
- ไม่กำหนดให้ต้องใส่หน้ากากในร้านอาหาร นอกจากพนักงานบริการและพนักงานในครัวต้องใส่หน้ากาก
- อนุญาตให้โรงแรมและสถานที่พักเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้

#กีฬาและการใช้เวลาว่าง
▶️ อนุญาตให้เล่นกีฬาทุกชนิดทั้งกลางแจ้งและในโรงเล่นกีฬาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยต้องเว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสตัว และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

▶️ อนุญาตให้เปิด Fitnessstudio ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

#โรงละคร พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ
▶️ อนุญาตให้โรงละคร โรงโอเปร่า โรงแสดงคอนเสิร์ต และสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการ สำหรับกิจกรรมและการแสดงคอนเสิร์ตที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างจริงจังไม่อนุญาตให้จัด

▶️ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมไม่เกิน 100 คนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นอกเหนือจากนี้ สามารถขออนุญาตเป็นกรณีๆ ได้ หากสามารถปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขได้

#การพนัน
▶️ บ่อนคาสิโน ร้านพนัน และ ร้านรับพนัน (Casinos/Spielhallen/Wettbüros) อนุญาตให้เปิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ที่มา: https://www.hessen.de/…/pressemittei…/unser-plan-fuer-hessen

ผู้แปลข่าว : ดร.มุกดา นอลล์

??เขตที่เปิดร้านนวดได้มีเพิ่มเติมดังนี้นะคะ ??

เขต Mecklenburg-Vorpommern 07.05.2020
https://www.ndr.de/…/Corona-Zeitplan-der-Lockerungen-fuer-N…

เขต Baden-Wüttemberg 11.05.2020 https://www.baden-wuerttemberg.de/…/fahrplan-zur-schrittwe…/

เขต RLP 11.05.2020
https://corona.rlp.de/…/infektionsgeschehen-kontrollieren-…/

เขต NRW 30.05.2020
https://www.land.nrw/…/ministerpraesident-armin-laschet-ste…
??อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งกับ Gesundheitamt ในเขตของท่าน??

???อัพเดตข่าวล่าสุด 15.04.2563???

สรุปแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร์เคิล วันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลกลางและรัฐบาลแต่ละรัฐได้เห็นพ้องกัน ดังต่อไปนี้ :-

?จำกัดการติดต่อ: ขยายเวลาจำกัดการติดต่อไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม โดยคงเงื่อนไขเดิมไว้ทุกอย่าง (เช่น สามารถออกไปข้างนอกกับบุคคลอื่นได้ 1 คน หรือ บุคคลที่อยู่ในครัวเรือน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร)

?ให้เริ่มเปิดโรงเรียน: ทีละขั้นตั้งวันที่ 4 พฤษภาคม: ในเบื้องต้นให้เปิดชั้นเรียนที่ต้องสอบไล่และชั้นเรียนที่ต้องสอบรับคุณวุฒิ (เช่น สอบไล่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย) รวมถึงชั้นเรียนประถมปีสุดท้าย และให้ชั้นเรียนดังกล่าวสอบได้ตามปกติ โดยภายในวันที่ 29 เมษายน ศกนี้ สมาพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรัฐได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คิดหาแนวทางและมาตรการในการเปิดโรงเรียนโดยรวมในลำดับต่อไป

?เปิดร้านค้า: ร้านค้าที่มีพื้นที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร บริษัทขายรถ ร้านขายจักรยาน ร้านหนังสือ อนุญาตให้เปิดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและมาตรการป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดและแนะนำ ร้านเสริมสวยควรเตรียมตัวเปิดบริการในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กล่าวข้างต้นและใช้ชุดป้องกันส่วนตัว

?การรวมตัวกันในโบสถ์ มัสยิด โบสถ์ศาสนายิว และสถานที่ทางสถานศาสนาอื่นๆ

การฉลองและกิจกรรมทางศาสนายังคงห้ามต่อไป แนะนำให้ประชาชนยังคงงดเดินทางส่วนตัวและงดเยี่ยมเยือนต่อไป

?ห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

?เพิ่มเติมจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทย: ขยายเวลาปิดชายแดนทางบกฝรั่งเศส ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเดนมาร์ก (ทางบกและทางน้ำ) และ ปิดชายแดนทางอากาศอิตาลีและสเปน ไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม

นายกรัฐมนตรีและแต่ละรัฐจะประชุมกันทุก 14 วัน ประชุมครั้งต่อไปคือวันที่ 30 เมษายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการในลำดับต่อไป โดยจะพิจารณาการพัฒนาของการแพร่ระบาดประกอบ

ที่มา: ดร.มุกดา นอลล์

THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2018