Kurzarbeitergeld

??ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Kurz­ar­bei­ter­geld??
สำหรับผู้ทำงาน Minijob จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในทำงานระยะสั้นหรือที่เรียกว่า Kurz­ar­bei­ter­geld
ในการชดเชยความสูญเสียทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนานั้น ได้มีการออก"กฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ของกฎระเบียบสำหรับผลประโยชน์การทำงานระยะสั้น" ถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษากฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ง่ายขึ้นสำหรับการใช้เงินสงเคราะห์ระยะสั้น (KUG) ที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้จะใช้กับกรณีเหล่านั้นที่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสำหรับ KUG เท่านั้น
นายจ้างสามารถสมัคร KUG ให้กับพนักงานที่มีประกันการว่างงานได้ด้วย สำหรับพนักงาน Minijob 450 ยูโร ไม่มีประกันในประกันการว่างงานดังนั้นจึงไม่มีการใช้ KUG https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/01_aktuelles/Kurzarbeitergeld.html
BILDRECHTE: IMAGO IMAGES / JENS SCHICKE

มาตรการช่วยเหลือแรงงาน และผู้ประกอบการของรัฐบาลเยอรมนีในกรณีเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19 ขั้นรุนแรง จนรัฐบาลต้องประกาศให้ปิดกิจการชั่วคราว เป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานและผู้ประกอบการควรรู้
ซึ่งแต่ละเขตการปกครองจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. Kurzarbeitergeld ค่าแรงชดเชยระยะสั้น โดยสามารถยื่นเรื่องขอการอนุมัติได้จาก Bundesagentur für Arbeit สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Arbeitagentur ในทุกพื้นที่

2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ โดย
สามารถเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีให้นานขึ้น
สามารถลดอัตราการชำระภาษีล่วงหน้าได้
มีมาตรการยกเลิกการบังคับจ่ายและการลงโทษปรับ เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด
ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงลดหย่อนภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย และมีผลใช้ถึงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. Milliarden-Schutzschild für Unternehmen กระทรวงการคลัง และธนาคารกลาง มีมาตรการประกันความเสี่ยงคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและพนักงาน โดยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยลดเงื่อนไขสำหรับสินเชื่อผู้ประกอบการ KfW (สำหรับ บริษัท ที่มีอยู่แล้ว) และสินเชื่อเริ่มต้น ERP สากล (สำหรับ บริษัท เล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปี) ลดหย่อนมาตรการการขอสินเชื่อให้ง่ายขึ้น

https://www.kfw.de/…/Aktu…/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts มาตรการความร่วมมือของกลุ่มประเทศอียู ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู การเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มธนาคารในอียู

ในแต่ละเขต ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่แตกต่างจากนี้ด้วย กรุณาสอบถามที่ปรึกษาทางด้านภาษีของท่าน

ด้วยความปรารถนาดี จาก นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
ทีมงานธารา
ข้อมูลจาก bmwi.de

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021