เงินช่วยเหลือจากรัฐ

21.08.2021

 
Corona Kinderbonus (300 Euro) จะเริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2020 “ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโคโรนา” โดยมีการให้โบนัสเด็ก 300 ยูโรต่อคน
สำหรับเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเด็ก (Kindergeld) ในปัจจุบัน
 
 

 

คุณจะได้รับโบนัสเด็กได้อย่างไร?
??โบนัสเด็ก 300 ยูโรต่อเด็กหนึ่งคนจะจ่ายให้กับเด็กทุกคนที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์เด็กโดยอัตโนมัติ - ไม่จำเป็นต้องมีการกรอกเอกสารใบสมัครโดยชัดแจ้ง และไม่ได้หักจากเงินสวัสดิการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐ (เช่น Hartz IV)
??การจ่ายเงินจะแบ่งเป็นสองงวด: งวดแรก 200 ยูโรจะโอนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2020 และงวดที่สอง จำนวน 100 ยูโรจะจ่ายในเดือนตุลาคม
??การโอนเงิน Corona Kinderbonus เป็นการแยกโอนต่างหากจากเงิน Kindergeld ไม่ได้โอนมาพร้อมกัน
หมายเหตุ เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่นับเป็นรายได้ของครอบครัว ต้องนำมารวมยื่นภาษีสิ้นปี สำหรับครอบครัวที่มีรายได้สูงอาจจะต้องมีการจ่ายภาษีรายได้เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากลิ้งค์ด้านล่างนะคะ

>>

24.06.20

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลสำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับกรณีวิกฤติโคโรนา จำนวนเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลได้กำหนดไว้คือ 25.000 ล้านยูโร
??Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen ??

เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ขาดรายได้ในช่วงวิกฤตโคโรนา และหลังจากเปิดดำเนินกิจการแล้วผลประกอบการของเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมกันแล้วลดลงอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยถือว่าเป็นรายได้และต้องนำมานับรวมในการเสียภาษีสิ้นปีเช่นเดียวกับ Soforthilfe

เป็นโครงการช่วยเหลือมีระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม 2563
1️⃣ให้ความช่วยเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนคงที่ ในกรณีที่มีผลประกอบการลดลงมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
2️⃣ใ้ห้ความช่วยเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่มีผลประกอบการลดลงระหว่าง 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
3️⃣ให้ความช่วยเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่มีผลประกอบการลดลงระหว่าง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

??เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ??

♥️เงินช่วยเหลือสูงสุดคือ 150,000 ยูโรสำหรับ 3เดือน
♥️สำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานไม่เกิน 5 คนจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุด 9,000 ยูโร ต่อ 3 เดือน
♥️สำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานมากไม่เกิน 10 คนจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดคือ 15,000 ยูโร ต่อ 3 เดือน
♥️♥️ในกรณีพิเศษที่มีเหตุผลอันสมควร - ธุรกิจขนาดเล็กที่มีต้นทุนคงที่สูงมาก - จำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดเหล่านี้สามารถเกินได้

โดยมีการตรวจสอบเช่นเดียวกับกรณีขอเงินช่วยเหลือ Soforthilfe

?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️ความแตกต่างเกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือกรณีนี้กับกรณี Soforthilfe คือกรณีนี้ต้องให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ยื่นดำเนินการขอความช่วยเหลือให้กับกิจการ ไม่สามารถยื่นคำร้องเองได้?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️?️‍♂️

ประกาศ ณ วันที่ 12.06.2020

??ดังนั้นให้ปรึกษาสำนักงานบัญชี (Steuerberater) ของท่านเท่านั้น ??

https://www.bundesregierung.de/…/ueberbrueckungshilfe-17597…

?? เงิน “Soforthilfe“ ถูกอนุมัติมาเพื่ออะไร ??

เงินช่วยเหลือแต่ละเขตได้มีการอนุมัติในรูปแบบและวงเงินที่แตกต่างกันไป แต่ข้อบังคับสำคัญในการใช้จ่ายมีนโยบายดังต่อไปนี่:

ใช้สอยสำหรับสภาพคล่องของธุรกิจเพื่อไม่ให้เข้าสู่ภาวะหนี้สินหรือถูกฟ้องร้องหนี้สินได้

?ค่าเช่า
?ค่าประกัน
?ค่าไฟ-น้ำ
?ค่าประกันธุรกิจ สถานประกอบการ
?ค่าประกันสังคมและประกันสุขภาพพนักงาน
?ค่างวดรถ(รถบริษัท)
?ค่าผ่อนชำระอาคาร(ในกรณีซื้อผ่อน)
?ค่ายอดเครดิตที่มีมาก่อนเพื่อธุรกิจ

ไม่ได้ให้นำมาจ่าย:

ค่าแรงพนักงานประจำ
ค่าแรง Minijob
การจ่ายเงินเดือนตนเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าเช่าบ้านส่วนตัว
การจ่ายบุคคลที่ 3

จากเหตุการนี้ทำให้เห็นว่าบางเขตได้อนุมัติเงินช่วยเหลือโดยไม่ได้คำนวณถึงความจำเป็นจริงโดยเฉพาะเขต NRW ให้เกณฑ์สูงสุด

หากคุณใช้จ่ายหมดแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ทางการขอให้ส่งคืนเงินส่วนที่ไม่จำเป็นได้โดยไม่มีการหักภาษีใดๆ

ทั้งนี้ทุกครั้งที่นำเงินจาก Soforthilfe นี้ไปใช้จ่ายคุณจะต้องมีสลิปและการบันทึกใบเสร็จที่เป็นทางการทั้งหมดเก็บไว้เพื่อส่งมอบและพร้อมตรวจสอบได้ทุกเวลา

ชนุพร ฟิลิปเพิน

Cr. www.onlinehaendler-news.de

ข้อควรคิด ก่อนยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ

บทความจากเพื่อน ฝากแชร์ได้ค่ะ

ใครนวดคนเดียวที่บ้าน กรุณาอ่านตรงนี้นะคะ

เพื่อนๆ หลายคนคงดำเนินการกรอกคำร้อง ขอเงินช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากยื่นคำร้องที่ดูเหมือนจะง่ายและไม่ซับซ้อน เราก็ได้รับจดหมายยืนยันพร้อมกับได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็ว เป็นจำนวนเงินถึง 9000 ยูโร ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายไปหมด แต่เมื่อเปิดจดหมายและอ่านข้อความเงื่อนไขของการใช้เงินแล้ว เราต้องตัดสินใจคืนเงินกลับต้นสังกัดทันที โดยเหตุผลที่สำคัญคือ

* เงินที่ได้มาต้องมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดรายได้ของร้าน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 1 มีนาคม 2020 เท่านั้น

เงินจำนวนนี้ช่วยพยุงเศรษฐกิจของร้านชั่วคราว เช่น
- ค่าเช่า (เราไม่ได้จ่ายค่าเช่า)
- ค่าน้ำค่าไฟ
- ค่าทำความร้อน
- ค่าใช้จ่ายภายในร้าน ที่ต้องมีใบเสร็จเป็นหลักฐานชัดเจน แบบที่ใช้ยื่นภาษี (ของร้าน ไม่ใช่ของส่วนตัว)
- เงินเดือนลูกน้อง (ในกรณีของเรา ทำงานคนเดียว)
- ค่าประกันต่างๆ ภายในร้าน
- ค่าประกันสุขภาพ (เราประกันกับสามี)
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ตร้าน
- หรือค่าใช้จ่ายประจำอื่นๆทั่วไป

ข้อ 3 Aufrechnungsverbot ระบุชัดแจ้งว่า เราไม่มีสิทธิเอาเงินช่วยเหลือนี้มาหักลบหนี้สินจากการกู้ยืมมาทำร้านก่อนหน้านี้ นอกจากกู้มาเพราะวิกฤติโคโรนา (เรามีหนี้ที่ต้องจ่าย แต่ถ้าเอามาช่วยผ่อนหนี้ไม่ได้ และรายได้ก็ไม่มีแล้ว เราก็ต้องวิ่งไปขอผ่อนผันหนี้กับธนาคารอยู่ดี)

* อ่านไปแล้ว ก็มาสะดุดอีกตรง Nebenbestimmungen

ในกรณีของเราซึ่งทำงานนวดที่บ้านคนเดียว

Nebenbestimmungen ข้อ3 กำหนดว่าถ้าคำนวนหักค่าใช้จ่ายที่ระบุข้างต้นแล้ว เงินที่เหลือเราต้องโอนคืนแก่ Landeskasse (เรานวดที่บ้าน ไม่ได้จ่ายค่าเช่า ประกันสุขภาพก็พ่วงกับสามี รายจ่ายอื่นๆ เราก็ไม่มาก เพราะไม่ได้ทำรายได้มาก นอกจากเงินที่ต้องกู้ธนาคารมาตกแต่งร้านก่อนหน้านี้)

นอกจากนี้ ประโยคสุดท้ายในข้อนี้ ระบุว่าว่า เงินที่เราไม่ใช้และส่งคืนรัฐ เราไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเงินที่เราหักไว้ใช้ในร้านถือเป็นเงินทดแทนรายได้ ก็ต้องมาเสียภาษีอีกค่ะ

Nebenbestimmungen ข้อที่ 4 อ่านแล้วแทบจะหมดแรง เนื้อความระบุว่า ถ้าเราให้ข้อมูลเท็จ หรือได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ หรือ ได้รับเงินประกัน ที่มาช่วยพยุงเศรษฐกิจในร้านจนมากเกินความจำเป็น ต้องคืนเงินแก่ Landeskasse พร้อมดอกเบี้ย ที่มากกว่าดอกเบี้ยปกติ ถึง 5% ต่อปี เหมือนกับเป็นมาตรการลงโทษถ้าเราใช้เงินก้อนนี้โดยไม่จำเป็น

(ข้อนี้ ต่างกับทีระบุในเอกสารตอนยื่นคำร้อง โดยสิ้นเชิง คือตอนยื่นเรื่องไม่มีข้อผูกมัดมากมาย แต่พอได้รับเอาสารที่ต้องเซ็นรับเงื่อนไขกลับต้องอ่านดีๆ oder กับ und ความหมายช่างต่างกันนักในภาษากฏหมาย หรือ.. คือไม่ว่าจะเป็นข้อได้ ก็ต้องคืนเงินนะคะ)

Nebenbestimmungen ข้อ 5 เราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบ บัญชี ใบเสร็จ และเอกสารในร้านที่สำคัญ จาก Finanzamt หรือหน่วยงานต่างๆ จากกระทรวงการคลัง

Nebenbestimmungen ข้อ 6 เราต้องเก็บหลักฐานการใช้เงินนี้ไว้เป็นเวลา 10 ปี เผื่อมีการตรวจสอบ

เมื่อได้จดหมายมา เราก็รีบไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย เค้าบอกคิดดีๆ เพราะดูแล้วเราอาจมีเครดิตที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าปกติถึง 5% โดยไม่รู้ตัว

ถ้าคุณไม่มีรายจ่ายประจำมากมาย คุณควรคืนเงินทันที ดีกว่าเอาไปหาเรื่องเพิ่มรายจ่ายตกแต่งซื้อของที่ไม่จำเป็นแม้จะเกี่ยวกับร้านก็ตาม

เรื่องนี้ อดไม่ได้ที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนร่วมวิชาชีพฟัง ว่าตอนขออาจจะง่าย แต่ตอนใช้จ่ายต้องคิดดีๆ ค่ะ

(เอกสารที่นำมาให้ศึกษา ปรึกษานักกฎหมายแล้วถ่ายรูปให้สมาคมเผยแพร่ข้อมูลได้ค่ะ)

ในเวลานี้ เจ้าของกิจการทุกท่าน อาจวิตกกังวลเรื่องความอยู่รอดของกิจการซึ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

ทีมงานธารา ฝ่ายกิจกรรมด้านวิชาชีพได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือแรงงาน และผู้ประกอบการของรัฐบาลเยอรมนีไว้แล้วครั้งหนึ่งใน https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=629967524233508&id=367912597105670

วันนี้ทีมงานขอนำเสนอแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นขอเงินช่วยเหลือเร่งด่วน Soforthilfe ของแต่ละเขต ตามลิสต์ด้านล่างดังนี้นะคะ ?????

?Soforthilfe Dresden

https://eforms.dresden.de/intelliform/error…

?Soforthilfe..Baden Württemberg

https://assets.baden-wuerttemberg.de/…/200325_Antrag_Sofort…

?Soforthilfe Brandenburg

https://www.ilb.de/…/antrag-soforthilfe-corona-brandenburg.…

?Soforthilfe Sachsen

https://www.sab.sachsen.de/…/antrag-soforthilfe-darlehen-co…

?Soforthilfe Saarland

https://www.saarland.de/…/res_wirts…/Antrag_Soforthilfe.pdf…

?Soforthilfe Thüringen

https://aufbaubank.de/Foerderprogr…/Soforthilfe-Corona-2020…

?Soforthilfe Niedersachsen
Bald online!กำลังโหลด

https://www.nbank.de/…/F…/Fragebogen-Soforthilfe-Corona.pdf…

?Soforthilfe Bayern

https://www.bvmw.de/…/D…/Erl_Soforthilfe_Corona__Antrag.pdf…

??สำหรับเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้รอก่อนนะคะ ถ้ามีเพิ่มเติมจะรีบเข้ามาให้ข้อมูลอย่างเร็วที่สุดค่ะ??


นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
ชนุพร ฟิลลิปเพ็น

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021