โควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ และบุคคลที่เคยป่วยด้วยโรคอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว (ปอดบวม มะเร็ง ฯลฯ)

ยิ่งอายุสูงขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยใข้เจ็บมากยิ่งขึ้น ความสูงอายุประกอบกับพื้นฐานของโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเป็นพิเศษ ดังนั้น การปกป้องคนชราในบ้านพักคนชราจึงสำคัญมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนสูงอายุ ดร. ฟรานซีสก้า กิฟฟาย เน้นว่า "ในช่วงนี้ผู้สูงอายุและบุคคลที่ปวยเป็นโรคอื่นอยู่ก่อนแล้วต้องการความสมานฉันท์จากคนทุกรุ่นทุกวัย จากสถานการณ์ขณะนี้ ดิฉันเห็นดีด้วยที่บ้านพักคนชรา และสถานพยาบาล ส่วนใหญ่มีการปิดไม่ให้เข้าเยี่ยม"

"เพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะปกป้อง ญาติ ลูกหลานและผู้ที่ต้องดูแลรักษาเท่านั้น แต่เราก็ต้องให้ความสนใจต่อผู้ที่สูงอายุอีกหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง ตลอดจนถึงญาติพี่น้องของท่านด้วย"

"ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เพื่อนบ้านที่รับอาสาจ่ายตลาด หรือทำธุระต่างๆให้จึงเปรียบเสมือน “นางฟ้าในชีวิตประจำวัน” ถ้าเราเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน เราก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์"

นอกจากนี้ ประธานองค์กรผู้สูงอายุ นาย ฟร้านซ์ มิทเทแฟริงค์ ได้ยื่นคำเสนอต่อผู้สูงอายุและญาติ พี่น้อง ว่า “กระผมขอร้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือลูก หลาน และญาติพี่น้องว่า ให้ป้อนข้อมูลจำเพาะไปยังบ้านพักคนชรา เพื่อที่จะได้พัฒนามุมมองใหม่ เช่น การสามารถพบปะ หรือ พูดคุยกันได้ในบ้านพักคนชราให้เป็นไปได้อีกในไม่ช้า จะดีเป็นอย่างยิ่งถ้าขณะนี้ ทางบ้านพัก และผู้ดูแลจะสามารถทำให้เป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อกับครอบครัว เช่นทางโทรศัทพ์ หรือ สไกป ได้"

* สร้างรูปแบบชีวิตประจำวันขึ้นใหม่ร่วมกัน

ผู้สูงอายุ ปู่ย่า ตายาย และครอบครัว ถูกเรียกร้องให้ป้องกันตัวเอง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ความตื่นตระหนกไม่สามารถช่วยเราได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม

แต่ในกรณีไวรัส โคโรน่า เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องปฏิบัติ คือช่วยกันลดการเสี่ยงติดต่อโรค

เมื่อรัฐฯ ออกมาตรการ เราซึ่งอยู่ในสังคมก็ต้องปฏิบัติตาม เช่น เลี่ยงการจับมือ เชคแฮนด์ โอบกอด เลี่ยงไปสถานที่แออัด การประชุมเลื่อนได้ให้เลื่อน ส่วนการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆที่ต้องพึ่งความช่วยเหลือ หรือเหงาหงอยนั้นควรระมัดระวังต้องไม่เอาสุขภาพของตนเองเข้าไปแลก

ผู้สูงอายุ และคนที่ป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องปรับวิถีชีวิตที่เคยชินใหม่ ต้องยอมรับความจำกัด เพื่อจะปกป้องสุขภาพของตนเอง เช่น การกักตัวอยู่ในบ้าน

ถ้าพบปะกันต้องอยู่ห่างกัน เมตรครึ่งถึงสองเมตร ไม่ไปทำกิจกรรมยามว่าง นอกบ้าน เช่น ว่ายน้ำ ไปฟิตเนส ไม่ใช้รถขนส่งสาธารณะ (รถเมลฺ์ รถราง รถไฟ เครื่องบิน รถไฟฟ้า) ลดการพบปะส่วนตัว ติดต่อกันโดยใช้ โทรศัพท์ อินเตอรฺ์เน็ต มือถือ แมสเซ็นเจอร์ หรือ ไลน์

* ผู้สูงอายุ ควรปฏิบัติตังนี้

1. ลดการติดต่อทางสังคมเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันที่มีการนัดพบปะ หรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ เช่นกินกาแฟ เล่นบริดจ์ และอื่นๆ เพราะไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้แพร่เชื้อ

2. งดการติดต่อกับหลานทันที และ พ่อแม่ไม่ควรนำหลานไปให้ปู่ย่า ตายายดูแล โควิด-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่เรายังมีข้อมูลไม่มากพอถึงผลกระทบของเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่มีต่อเด็กหรือสตรีมีครรภ์ เราทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่คนทุกช่วงวัยสามารถติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19ในเด็กเพียงไม่กี่ราย ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการป่วยอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว

3. ผู้สูงอายุไม่ควรไปหาหมอเอง หากมีความจำเป็นควรถามทางโทรศัพท์

4. ไม่ไปร้านขายยาเอง แต่ให้โทรศัพท์ไปสั่งยา ร้านขายยามีบริการส่งยาให้อยู่แล้ว ถ้ามีลูกก็ขอลูก หรือขอเพื่อนบ้านก็ได้

5. ขอเพื่อนบ้านหรือลูกๆ ไปจ่ายตลาดให้

6. ติดต่อกันทางโทรศัพท์ ไลน์ สไกป์ จะดีที่สุดในช่วงนี้

7. ถ้าอากาศดี ออกไปเดินเล่น จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้น เมื่อเจอคนรู้จักให้รักษาความห่างกันประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตร

* ในช่วงเวลานี้พวกมิจฉาชีพ มักจะฉวยโอกาสหลอกผู้สูงอายุ

หากมีคนมาเคาะกระดิ่งประตูบ้าน และอ้างว่า เป็นช่างมาตรวจเพื่อทำการฆ่าเชื่อโรคในบ้าน หรือแนะนำยาป้องกันโรคในราคาสูง กรมผู้สูงอายุขอแนะนำว่า อย่าให้เข้ามาในบ้านเป็นอันขาด

* ดิฉันขอแนะนำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสำหรับพี่น้องคนไทยในเยอรมนี ที่มีปู่ย่า ตายาย คือ ปู่ย่าตายาย ส่วนมากติดหลาน เด็กก็ติดท่าน

ถ้าเด็กยังเล็กอยู่อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์ไวรัสและการติดต่อเชื้อในขณะนี้ที่เด็กๆ ไม่สามารถไปหาท่านได้ ให้เด็กวาดรูป หรือทำการฝีมือ แล้วพ่อแม่เอาไปสอดที่ตู้จดหมาย (ถ้าบ้านอยู่ใกล้กัน)

ถ้าอยู่ไกลกันก็ถ่ายรูปส่งทางแมสเซ็นเจอร์หรือไลน์ก็ได้ สมัยนี้ ปู่ย่า ตายาย ไฮเทคกันแล้ว

คุยกันทางสไกป วีดีโอแมสเซ็นเจอร์ ถ้าไม่กลัวท่านร้องไห้ เด็กเล็กจะไม่เข้าใจก็จะเป็นการทำลายจิตใจเด็กๆ ไปอีก แต่ถ้าทำได้ก็จะดีมากๆ ทั้งสองฝ่าย

ถามความพร้อมของท่านก่อนที่จู่ๆ จะเปิดวีดีโอคุยกัน ผู้สูงอายุในเยอรมนี ค่อนข้างจะมีอารมณ์อ่อนไหว

- ลูกๆ ควรโทรไปหาท่านทุกวัน อย่าปล่อยให้ท่านเหงา

- สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านพักคนชรา ตอนนี้ลูกหลานต้องทำใจเพราะไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ มีวิธีเดียวคือติดต่อกันได้ทางโทรศัพท์ มือถือ

- ในกรณีที่ปู่ย่า ตายาย อยู่ต่างจังหวัด ควรโทรศัพท์ ถามทุกข์ สุข ทุกวัน ให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงและไม่ลืมท่าน

- ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปถูกกักตัว การถูกแยกตัวออกไปจากผู้อื่นนั้น ถ้าสามารถกักตัวอยู่ในบ้านเองได้ ห้ามออกนอกบ้าน ไม่สามารถ ไปตลาด หรือทำธุระอื่นใดนอกบ้านได้ ให้ขอ ลูก ญาติ หรือเพื่อนบ้านเป็นธุระ และนำสิ่งที่ต้องการวางไว้หน้าประตูบ้าน นอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยดับเพลิง กลุ่มจิตอาสาอีกหลายกลุ่ม รับส่งและซื้ออาหาร ในละแวกที่อาศัยอยู่

- เมื่อต้องถูกแยกออกไปจากบ้านเนื่องไม่สามารถดูแลตัวเอง หรือต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นหน้าที่ของคลีนิคที่ต้องรับและดูแลผู้ที่ต้องมากักตัวที่คลีนิค

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และปราศจากโรคภัย

รัชนี ลาวัลย์

ที่มา Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

www.rki.de/covid-19 สถาบัน โรแบร์ท ค็อค

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021