ร้านนวดไทยสู้วิกฤตโควิด-19

! ข่าวดี สำหรับร้านนวดในเขต NRW นะคะ รัฐประกาศว่าสามารถเปิดร้านนวดได้ตั้งแต่วันที่ 11.05.2020 https://www.land.nrw/…/wichtige-fragen-und-antworten-zum-co… ยินดีด้วยนะคะ
หมายเหตุ ให้ปฎิบัติตามกฎที่รัฐออกมาประกอบการเปิดกิจการด้วยนะคะ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเยอรมนี จนทำให้นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีต้องออกมาประกาศมาตรการต่างๆ รวมถึงปิดสถานบริการต่างๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทึ่ผ่านมา

ในการประกาศครั้งแรก ไม่มีกฏชัดเจนเกี่ยวกับร้านนวดไทย สปาไทย จึงทำให้บางร้านในบางเขต ยังเปิดทำการอยู่ ซึ่งยามปกตินวดไทยจัดอยู่ในหมวดของ Wellness dien Leistung แต่ในสภาวะที่มีการระบาดของไวรัส นับว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานนวด และลูกค้า

การทำงานนวดเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำงานไม่สามารถประเมินด้วยตาเปล่าหรือการสอบถามได้ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

ร้านนวดไทยสปาไทยบางร้าน เริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องสุขอนามัย เลือกที่จะปิดร้านชั่วคราว

ส่วนบางร้านที่ยังไม่ปิด มักจะมีสาเหตุจากการกังวลทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและการยื่นเรียกร้องสิทธิจากบริษัทประกันภัย ถ้าไม่มีมาตรการหรือคำสั่งชัดเจนจากภาครัฐ แล้วปิดเองจะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือหรือเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้

จนกระทั่งวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้มีประกาศออกมาชัดเจนเกี่ยวกับสถานบริการต่างๆ ที่ต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมถึงร้านนวดไทยสปาไทยด้วย

ปัญหาที่ตามมาทันทีของผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลางคือ เมื่อต้องปิดกิจการไม่มีรายได้ จะต้องทำอย่างไรกับค่าใช้จ่าย ที่ยังคงต้องจ่ายชำระอยู่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ มีเสียงโอดครวญจากผู้ประกอบการร้านนวดทุกขนาด รวมถึงการถามหาความช่วยเหลือจากภาครัฐ

แน่นอนที่สุดเราพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น แต่ในทางกลับกันปัญหาปากท้องของพวกเราใครจะช่วยเยียวยา

มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ มีทยอยออกมาเป็นระลอกแต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก กล่าวคือ

ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563
มาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลในกรณีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 (แต่ละ Bundesland มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป)

1.Kurzarbeitergeld ให้เงินช่วยเหลือในการขาดรายได้ของพนักงาน โดย Bundesagentur für Arbeit. ติดต่อสอบถามที่ Arbeitagentur

2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen มาตรการด้านภาษีสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้แก่ การเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีให้นานขึ้น การชำระภาษีล่วงหน้ายืดระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน

3.Milliarden-Schutzschild für Unternehmen มาตรการประกันความเสี่ยงคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและพนักงาน โดยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ เงื่อนไขสำหรับสินเชื่อผู้ประกอบการ KfW (สำหรับ บริษัท ที่มีอยู่แล้ว) และสินเชื่อเริ่มต้น ERP สากล (สำหรับ บริษัท เล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปี) ลดหย่อนมาตรการการขอสินเชือให้ง่ายขึ้น "KfW Kredit für Wachstum" https://www.kfw.de/…/Aktu…/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts มาตรการความร่วมมือของกลุ่มประเทศอียู ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู การเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มธนาคารในอียู

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และค่อนข้างปัจจุบันทันด่วนทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชน ความช่วยเหลือจึงเริ่มชัดเจนหลังจากวันที่นายกรัฐมนตรีสั่งปิดกิจการที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

ต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2563 มาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมของรัฐบาลเยอรมนีในวิกฤติไวรัสโควิด- 19 มีความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กมากขึ้น

รัฐบาลกลางเยอรมันได้ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือแก่

1 บริษัทขนาดเล็ก และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่นศิลปิน ผู้ให้ความดูแลช่วยเหลือคนป่วย เป็นต้น จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงสูงถึง15,000 ยูโรเป็นเวลาสามเดือน

2 บริษัทขนาดใหญ่ ที่มีเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงด้วยเงินทุนผ่านกองทุนที่มีเสถียรภาพและรัฐก็สามารถมีส่วนร่วมในบริษัทได้หากจำเป็นในเวลาเดียวกัน จะมีโครงการสินเชื่อพิเศษไม่จำกัด จากธนาคารเพื่อการพัฒนาทางเศรฐกิจ KfW โดยเริ่มยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันจันทร์

3 เจ้าของบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้เร่งรัดค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเนื่องจากวิกฤตการณ์โคโรนา

4 ในกรณีของผู้ที่รายได้น้อย Hartz IV การประเมินทรัพย์สินและการตรวจสอบจำนวนค่าเช่าอพาร์ทเมนท์ควรถูกระงับเป็นเวลาหกเดือน ครอบครัวที่มีรายได้น้อยควรได้รับความช่วยเหลือสำหรับเด็กเพิ่มขึ้น

5 ข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระยะสั้น บริษัท ควรจะช่วยเหลือให้พนักงานมีช่องทางง่ายขึ้น ดีกว่าเลิกจ้างจนทำให้เกิดภาวะการว่างงาน

6 โรงพยาบาลของเยอรมนีจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า สามพันล้านยูโร

คณะรัฐมนตรียังได้ตัดสินใจว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ป้องกันโรคระบาดได้มากขึ้น กฎหมายล้มละลายจะมีการผ่อนปรนมากขึ้น บริษัทและสมาคมต่างๆ อาจจัดให้มีการประชุมประจำปีและประชุมทั่วไปทางออนไลน์

มาตรการโดยรวมของรัฐบาลกลางเยอรมันในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน

*ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 5 คน จะได้รับการช่วยเหลือสูงสุด 9,000 ยูโร เป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ต้องชำระคืน

*ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 10 คน จะได้รับการช่วยเหลือสูงสุด 15,000 ยูโร เป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ต้องชำระคืน

ซึ่งแต่ละเขตปกครองจะมีรายละเอียดความช่วยเหลือ และแบบฟอร์มแตกต่างกันไปด้วย

เอกสารแบบฟอร์มส่วนใหญ่ จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที 27 มีนาคม ดูได้ที่
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=631908310706096&id=367912597105670

ยกเว้นเขต เฮสเซน จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 30 มีนาคม

สำหรับเอกสารประกอบการพิจารณา เป็นเอกสารแสดงผลประกอบการของกิจการในปีที่ผ่านมา และรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

ดังนั้น การขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกิจการที่มีการทำงานแบบโปร่งใส และจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดตามมาในภายหลังเช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการซึ่งทำงานแบบไม่โปร่งใสต้องพิจารณาให้ดีก่อนยื่นขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว

การปิดกิจการชั่วคราวเป็นโอกาสอันดีที่หมอนวดจะได้พักผ่อนร่างกายหลังจากที่ตรากตรำมานาน ส่วนเจ้าของกิจการเองอาจจะต้องวุ่นวายกับการเตรียมเอกสารในการขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

การปิดกิจการชั่วคราวนี้ส่วนใหญ่จะปิดถึงวันที่ 19 เมษายน ส่วนเขตการปกครองอื่นที่ไม่ได้มีประกาศชัดเจนจะมีกำหนด 14 วันนับจากวันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป

ปัญหาที่จะตามมาอีกระลอกของร้านนวดไทยสปาไทยคือ ความกังวลว่าเมื่อเปิดร้านแล้วจะมีลูกค้าอีกหรือไม่ ลูกค้าจะไว้วางใจหมอนวดอีกหรือเปล่า ซึ่งต้องหาวิธีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกลูกค้าให้กลับมาเหมือนการเริ่มเปิดกิจการใหม่อีกครั้ง

เหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆ กิจการอาจต้องปรับวิธีการทำงานด้านเอกสาร การจ้างงาน และการทำบัญชีให้มีความโปร่งใสมากขึ้น กิจการบางแห่งอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด

.............
นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
ชนุพร ฟิลลิปเพ็น

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021