เมื่อวันที่ 8 – 9 มี.ค. 2562

คุณสุชาดา ไบเยอร์ประธานสมาคมธาราพร้อมทีมงาน คุณพรพรรณ วิงเคลมานน์และสมาชิกสมาคมธารา คุณศิรกานต์ ​ซีมูททีส คุณธาราวดี คุณฐิติพร เลขะวัฒนะ คุณสุมาลี บุญชัย คุณเครือวัลย์ รีเซล และผู้สนใจจากประเทศเยอรมันร่วม 32 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “วันสตรีสากล” ประจำปี 2562 สำหรับสตรีไทยในยุโรป ซึ่งจัดโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ในหัวข้อ “สตรีไทยในยุคโลกดิจิทัล”
(International Women’s Day 2019 : “Thai Women in the Digital World”)
ณ ห้องประชุมโรงแรม Fairmont Monte-Carlo ราชรัฐโมนาโก

ในการประชุมครั้งนี้ มีชมรมและสมาคมสตรีไทย ในยุโรปกว่า 15 ประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวน 130 คน
และที่น่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง Prince Albert II of Monaco ได้ทรงมอบหมายให้นาง Celine Cottalorda, Delegate for the promotion and protection of women’s rights เป็นผู้แทนพระองค์ กล่าวเปิดงานร่วมกับนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมกับภริยา
และยังมีท่านนายกเทศมนตรีมอนติ คาโลและภรรยา(ชาวไทย)
ได้ให้เกียรติมาร่วมงานตลอดทั้งงานกาล่าดินเนอร์ด้วยเช่นกัน

ในปีนี้ ถือเป็นการจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยก่อนหน้านี้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี / กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส / เมืองเซเวีย ประเทศอิตาลีและกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

นอกจากจะมีการบรรยาย เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สมัยใหม่ โลกออนไลน์ และการโต้วาทีในหัวข้อที่น่าสนใจแล้วยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่นในทวีปยุโรป” ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้


1. นางบุญนิ่ม รอลล์ (Mrs. Boonnim ROLL) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศเยอรมนี
สาขา : ผู้นำชุมชน ผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และพัฒนาชุมชนไทยในยุโรป
2. นางนิลุบล ฮาซ (Mrs. Nilubon HAAS) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศเยอรมนี
สาขา : ผู้ส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
3. นางลัดดาวัลย์ จอร์นเสน (Mrs. Laddawal JOHNSEN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศนอรเวย์
สาขา : ผู้เผยแพร่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
4. นางรัตนาพร โชติทวีสุขศรี (Mrs. Rattaporn CHOTTHAWEESUSRI) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศสวีเดน
สาขา : ผู้สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับและขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในต่างแดน
5. คุณปาริฉัตร ลิปเปิร์ตส (Mrs. Parichat LIPPERTS) สตรีไทยดี – ประเทศเนเธอร์แลนด์
สาขา : ผู้สร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างธุรกิจ
6. นางกุวัลยา รีเดอร์ (Mrs. Kuwanlaya RIEDER) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
สาขา : ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนในสวิสเซอร์แลนด์
7. นางเบญจพร รัตนพันธ์ (Mrs. Benchaporn RATTANAPUN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศอิตาลี
สาขา : ผู้นำชุมชน ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนไทยในอิตาลี่
8. นางวิยะดา กงศรี (Mrs. Wiyada GONGSRI) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศอิตาลี
สาขา : ผู้เผยแพร่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
9. นางอรวิล ดิสเนิฟ (Mrs. Orawil DIXNEUF) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศฝรั่งเศส
สาขา : ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนไทยในฝรั่งเศส
10. นางคมสิน บรัคเฮ๊าเซ่น (Mrs.Komsin BRAKHAUSEN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศฝรั่งเศส
สาขา : ผู้สนับสนุนเงินทุนให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนไทยในยุโรป
สมาคมธารา ขอแสดงความยินดี และขอ เป็นกำลังใจ แก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ให้ กระทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

บทบาทของสมาคมธาราในงานนี้คือ ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ บทบาทผู้นำสตรีไทยยุคใหม่ในโลกดิจิตอล การใช้สื่อในการกระจายข่าวสารข้อมูล ติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายต่างองค์กร
การนำเทคโนโลยี และสื่อ โชเชียลมีเดีย มาใช้ในปัจจุบันส่งผลต่อองค์กร คนรอบข้าง ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว ทั้งในทางบวก ทางลบ อย่างไร
ซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อที่แทบทุกสมาคมและชมรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณสมาคมสตรีไทยในฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดี
ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่าน โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโครงการให้แก่พวกเรา(สตรีไทยในยุโรป ที่อยู่ในองค์กร สมาคม ชมรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่ให้การช่วยเหลือสังคมชาวไทยในยุโรป)

ผู้เรียบเรียง

สุชาดา ไบเยอร์
พรพรรณ วิงเคิลมันน์

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021