MiToo#

เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ที่ Frankfurt am Main
ทางสมาคมธาราได้รับเชิญจาก DaMigra ให้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
MiToo#Nein zu Gewalt an Migrantinnen und geflüchteten Frauen!
โดยคุณมนทกานต์ ชนะศุภวัฒน์ได้เป็นตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

ปัญหาความรุนแรงทางเพศและการถูกเลือกปฏิบัติ ในกลุ่มสตรีที่มีประวัติอพยพและลี้ภัยพบมากกว่าสตรีกลุ่มอื่น
สาเหตุการถูกเลือกปฏิบัติอาจมาจาก ถิ่นกำเนิด เพศ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังมีการนำเสนอต่อที่สาธารณะน้อยมาก ตัวอย่างเช่น เราไม่เคยทราบการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพสตรีที่พักอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัย ในเยอรมนี ทื่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกคุกคามทางเพศในชีวิตประจำวัน เพราะปัญหาเหล่านี้ถูกเพิกเฉย ไม่ถูกนำเสนออย่างจริงจังเพื่อให้สาธารณะชนได้ตระหนักถึงปัญหาความไม่เท่า เทียมกันเหล่านี้ ทาง DaMigra จึงจัดงานประชุมครั้งนี้ขึ้น
โดยมีนักทนายความกฎหมาย DR. ςakir-Ceylanให้สัมมนาในหัวข้อ ความรุนแรงในแง่มุมต่างๆ-การฟ้องร้องถึงความไม่ยุติธรรมของกฎหมายใน สหพันธรัฐ
ปิดท้ายด้วย Workshop ของกลุ่มสตรีอพยพและลี้ภัย ซึ่งแบ่งเป็นสามหัวข้อ

รายละเอียดดูเพิ่มเติมจาก
http://www.damigra.de/…/save-the-date-nein-zu-gewalt-an-mi…/

คุณ มนทกานต์ ได้เข้าร่วม Workshop ซึ่งนำโดย Dr.Julia Ha หัวข้อที่สาม
เรื่อง การนำวิธีการด้าน STA-Stress und Traumasensibler Ansatz- มาใช้กับกลุ่มสตรีลี้ภัยเพื่อให้กลุ่มทำงานต่อสู้และเรียกร้องมาซึ่งความ เท่าเทียมเสมอภาค

 

 

 

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021