Jahresseminar 2021: งานประชุมสามัญประจำปี 2021 และงานฉลองครบรอบ 30 ปีสมาคมธารา

เรื่อง เชิญร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2021 วันที่ 19 กันยายน 2021


เอกสารที่แนบมาด้วย

      - จดหมายเชิญ

      - กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2021 สมาคมธารา

      - หนังสือมอบอำนาจตัวแทนเข้าประชุม

      - ใบสมัครสมาชิกสมาคมธารา

 

เรียน สมาชิกธารา ที่เคารพทุกท่าน

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ยังคงเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่ขณะนี้ ทางคณะกรรมการและทีมงานได้ลงมติเห็นชอบให้จัดการประชุมสมาชิกสามัญ ประจำปี 2021 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2021 โดยกฎหมายอนุโลมในภาวะการแพร่ ระบาดรุนแรงของโรคโควิด 19 (§5, Absatz 2. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht ) ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา การตัดสินใจดำเนินการประชุมสมาชิกสามัญทางออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ทางทีมงานหวังว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและทำให้สมาคมของเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แม้เราจะไม่ได้เดินทางมาพบปะกันสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในปีนี้ทางทีมงานจะจัดผ่านระบบออนไลน์ ส่วนการพบปะสังสรรค์และเฉลิมฉลองร่วมกันทางสมาคมจะจัดขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมระบบทางไกล ออนไลน์วันที่ 19.09.2021 กันอย่างถ้วนหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางลิ้งค์ที่แนบมาข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 15.09.2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-Dob20Q1Wys_EvAFe6KxCQ10JL5B0-xw77X_TsNxHOetyw/viewform

 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และต้องการส่งตัวแทนเข้าร่วม กรุณาพิมพ์และกรอกใบมอบอำนาจที่แนบมากับอีเมลนี้ แล้วแสกนส่งมาทางอีเมลสมาคม และที่สำคัญ หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม กรุณาแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์สมาคมหรือช่องทางอื่นๆก่อนวันที่ 10 กันยายน 2021

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ทีมงานบริหารสมาคม

 

19 สิงหาคม 2021

 


หมายเหตุ

 

ทางทีมงานขอส่งลิ้งค์ และรหัสเข้าร่วมปะชุม ดังนี้

ห้อง ZOOM:  https://zoom.us/j/4691967542?pwd=ZGF1dDQ5aXkyOGl1Y3AvOGdCbEFGdz09

Meeting ID:   469 196 7542

Kenncode:   THARA2021

 

_____________________________________________

 

Einladung zur Online-Jahresmitgliederversammlung 2021


Liebe Freundinnen und Freunde, werte Mitglieder von THARA e.V.,


der Vorstand lädt alle Mitglieder herzlich ein zur Jahresmitgliederversammlung

am Sonntag, den 19. September 2021

10:00 - 12:00 Uhr

 

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige Jahresmitgliederversammlung am 19. September 2021 per digitale Schaltkonferenz (via Zoom-Meeting) abzuhalten. Grundlage für diese Entscheidung ist das am 27. März 2020 erlassene Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, insbesondere §5 Absatz 2. Dies erlaubt es uns, den Mitgliedern, unser Recht auszuüben sowie Abstimmungen und Beschlüsse zu fassen, ohne am Versammlungsort anwesend zu sein. Diese Vorgehensweise mag etwas ungewohnt sein, hilft jedoch, das Ansteckungsrisiko zu minimieren und unseren Verein weiterhin handlungsfähig zu halten.


Tagesordnung der internen Jahresmitgliederversammlung
Online-Veranstaltung  

19.09.2021, Vormittag (10:00 -12:00 Uhr) nur für Mitglied


Top 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Top 2 Genehmigung der Tagesordnung

Top 3 Rückblick 2020/2021

Top 4 Kassenbericht 2020/2021 / Entlastung des Vorstands

Top 5 Finanzstatus für 2021

Top 6 Ausblick auf zukünftige Arbeit und Projekte

Top 7 Sonstiges

Wenn Sie Ergänzungen zur Tagesordnung haben, senden Sie Ihren Antrag bis spätestens zum 10. September 2021 schriftlich per E-Mail an info@tharaverein.de.

Wenn Sie verhindert sind und nicht an der Jahresmitgliederversammlung teilnehmen können, können Sie einem anderen Mitglied die Stimmvollmacht erteilen. Vollmachten bitten wir bis spätestens zum 10. September 2021 per E-Mail an info@tharaverein.de zu senden.


Des Weiteren feiert THARA e.V. dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem erfreulichen Anlass laden wir Sie auch zur Online-Veranstaltung am Nachmittag mit den folgenden Programmpunkten herzlich ein:


Online-Veranstaltung

19.09.2021, Nachmittag (13:00-18:00 Uhr)

• Vortrag „Buddhistische Denkweise und gemeinnützige Arbeit“

• Gesprächsrunde: „Lehren aus der Corona-Krise: Herausforderungen, neue Konzepte und neue Rahmenbedingungen für Vereinsarbeit“

• Gesprächsrunde: „Social Media - neuer Weg für ehrenamtliche Tätigkeiten“


Anmeldung bis spätestens zum 15 September 2021 zur Teilnahme an der Online-Jahresmitgliederversammlung und zur Online-Veranstaltung unter diesem Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-Dob20Q1Wys_EvAFe6KxCQ10JL5B0-xw77X_TsNxHOetyw/viewform.


Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Sie den Zoom-Link zur geplanten Online-Jahresmitgliederversammlung und zur Online-Veranstaltung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des THARA e.V.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

der Vorstand

____________

 

 


ใบสมัครสมาชิกสมาคมธารา online :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvFgYUGj3f5D055QPIasURqpxO8raEeScW_34v06QFjZhNmg/viewform

____________

 

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสมาคมธารา online :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-Dob20Q1Wys_EvAFe6KxCQ10JL5B0-xw77X_TsNxHOetyw/viewform

สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้

รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021