Vorstandswahl/ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

เรียนสมาชิกสมาคมธารา

ทีมงานเลือกตั้ง ได้เตรียมการเลือกตั้ง และประกาศรับสมัครทีมงานบริหาร ทางสื่อต่างๆ เป็นระยะๆ มาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2020 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2020

เนื่องจาก บางตำแหน่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งท่าน ทำให้ขาดคู่แข่งทางการเลือกตั้ง แต่สมาชิกทุกท่านก็มีโอกาสลงคะแนนเสียงตามปกติ เพื่อให้ทีมงานของเรานับคะแนนอย่างถูกต้องทางสมาคมธารา ขอขอบคุณผู้ลงสมัครทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อ สละเวลา แรงกายและแรงใจ และแสดงความพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานเพื่อส่วนรวม และสังคมไทยในเยอรมันร่วมกับเรา อย่างน่านับถือ มา ณ ที่นี้

การนับคะแนนเสียงจะดำเนินโดยทีมเลือกตั้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างโปร่งใส ในวาระการประชุมวัน
อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 หลังเวลา 11:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงานดำเนินการเลือกตั้ง 2020 สมาคมธารา
รัชนี เริพเค Braunschweig
จิระพรรณ ออคเคอร์ München
แสงจันทร์ เคสบวร์ก Bremen
ณัฐวดี เลพทีน Duisburg
ศิริกานต์ สิมูทิส Essen

THARA

สวัสดีค่ะสมาชิกธาราที่รักทุกท่าน

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า ทุก สองปี สมาคมของเราจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้น

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในวาระประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่​ 16​ ​มิถุนายน​ 2019 ​ ศาลได้วินิจฉัยให้เป็นโมฆะ และให้สมาคมจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้สมาคมต้องจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม่ โดยในขั้นแรกเราเตรียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นั้น แต่ก็เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19​ ทำให้งานประชุมสามัญประจำปีและการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และยังไม่สามารถกำหนดวันที่ที่แน่ชัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ที่ทางรัฐบาลสหพันธ์ฯ จะกำหนดขึ้น​ 

 

ไม่ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างไร สมาคมได้แต่งตั้งคณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณรัชนี เริพเค่ เป็นหัวหน้าคณะ​ 

 

คณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วยบุคคล​ 7 คน ตามตำแหน่งต่อไปนี้

 

1.ประธาน

2.รองประธาน

3.เหรัญญิก

4.กรรมการ

5.กรรมการ

6.กรรมการ

7.กรรมการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.เป็นสมาชิกสมาคมธารามาไม่ต่ำกว่า​ 2  ปี

2.เป็นสมาชิกสมาคมธาราที่ไม่ขาดการชำระค่ารักษาสถานภาพในปี​ 2019​ หรือปี​ 2020

3.เป็นผู้มีความพร้อมและเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งจากคณะเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทางอีเมล​ : <rachanee.roepke@gmail.com>

 หรือ​ <chiraphan.ocker@yahoo.de>

 

ทาง​ LineID : chi_muc

 

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่​ 31 กรกฎาคม 2020

 

__________________________________________

 

Liebe THARA-Mitglieder,

wie Sie wissen, wird der Vorstand unseres Vereins alle zwei Jahre neu gewählt. 
Die letzte Vorstandswahl im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 16. Juni 2019 wurde durch   das Gericht leider für ungültig erklärt. Unser Verein muss die Wahl des Vorstands neu durchführen. Diese wurde zunächst auf den Juni terminiert. Nun jedoch musste aufgrund der epidemischen Situation des Covid-19-Virus die geplante Jahreshauptversammlung verschoben werden und somit auch die Neuwahl. Es ist von den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus von der Bundesregierung abhängig, wann die Hauptversammlung stattfinden kann und der Termin dafür kann zurzeit leider nicht festgelegt werden. 

Trotz all der schwierigen Umstände ist unser Verein gut vorbereitet. Ein Wahlausschuss mit der Wahlleiterin Rachanee Röpke steht bereit, die Neuwahl vorschriftsgemäß zu organisieren und durchzuführen.

Der Wahlausschuss möchte nun alle Mitglieder dazu einladen, sich als Kandidat zur Wahl zum Vorstandsmitglied für die folgenden Posten zu melden:

1. Vorsitzender
2. Stellvertretender Vorsitzender
3. Schatzmeister
4. Vorstandsmitglied
5. Vorstandsmitglied
6. Vorstandsmitglied
7. Vorstandsmitglied

Qualifikation des Kandidaten:
1. Mindestens 2 Jahre THARA-Mitgliedschaft
2. THARA-Mitglied mit ausgeglichenem Beitragskonto für das Jahr 2019 oder 2020
3. Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit

Interessenten können sich ab sofort beim Wahlausschuss per E-Mail

<rachanee.roepke@gmail.com> oder  <chiraphan.ocker@yahoo.de>

oder per Line ( LineID: chi_muc) bewerben.


Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbungen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Wahlausschuss des THARA-e.V.

ใบสมัคร.png
Portable Network Image Format [369.3 KB]
รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2020
รายงานสรุปการประชุมสามัญปี 2020.pdf
PDF-Dokument [309.2 KB]
THARA Magazin 2019
THARA_Magazin revised_3.pdf
PDF-Dokument [17.7 MB]
เอกสารเผยแพร่การประชุม สามัญประจำปี 2018
เอกสารเผยแพร่.pdf
PDF-Dokument [2.0 MB]
Thara Magazin 06.06.2018 final.pdf
PDF-Dokument [38.3 MB]
Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2021