ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

Willkommen bei THARA e.V.

Die THARA Vereinigung wurde 1991 von einer Gruppe thailändischer Frauen gegründet, die bereits in der Vergangenheit Landsfrauen mit Problemen geholfen und beraten haben.

Seit 1997 als „THARA e.V.“ offiziell eingetragen, möchte der Verein thailändische Frauen in Deutschland unterstützen und ihnen helfen, ihre Rechte zu kennen und wahrzunehmen.

Der Name THARA steht dabei für die Abkürzung „Thailänderinnen artikulieren ihre Rechte im Ausland“.

 

Ziel unserer Vereinigung

Mit unserer Arbeit möchten wir thailändische Frauen in Deutschland unterstützen und ihnen helfen, ihre Rechte zu kennen und wahrzunehmen. Durch Wissen um ihre Rechte werden in Deutschland lebende Thailänderinnen gestärkt, sich zu entfalten und in der Gesellschaft zu behaupten.

 

Unsere Aktivitäten

 • Wir führen jährlich Seminare und Tagungen für Mitglieder und interessierte Gäste durch, bei denen wir unsere Erfahrungen und Wissen zu relevanten Themen des Lebens in Deutschland austauschen

 • Wir organisieren Schulungen für Betreuerinnen, damit diese die notwendigen Kenntnisse erhalten, um anderen thailändischen Frauen in Beratungsgesprächen weiterhelfen zu können

 • Austausch von Informationen und Neuigkeiten über Social Media

 • Beratung von thailändischen Frauen, die Probleme verschiedener Natur haben. Über unser breitgefächertes Netzwerk Mitgliedern können wir deutschlandweit betroffenen Frauen telefonisch, per Post oder Email betreuen

 

สมาคมธารา จัดตั้งเมื่อต้นปี ๒๕๓๔ โดยกลุ่มหญิงไทยที่ให้ความช่วยเหลือเเก่หญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสพปัญหาต่างๆ ทั้งที่สังกัดหน่วยงานเเละที่ทำงานในลักษณะอาสาสมัครส่วนตัว เเละต่อมาได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เป็นสมาคมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลกำไรเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
'ธารา' สอดคล้องกับชื่อย่อภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันของสมาคม ซึ่งมาจาก Thai Articulate their Rights Abroad หรือThailänderinnen Artikulieren ihre Rechte im Ausland

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมธารา

 • สนับสนุน เสริมสร้าง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญิงไทย วัฒนธรรมไทย เเละประเทศไทย ในสังคมเยอรมัน เผยเเพร่ ประสานงาน เเลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ประสบการณ์การทำงาน ในกลุ่มคนไทย ทั้งในสหพันธ์ฯเเละในประเทศอื่นๆ ช่วยเหลือ เเนะนำ ให้คำปรึกษาเเก่หญิง/คนไทยที่ประสบปัญหา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อาสาสมัครไทยซื่งทำงานให้ความช่วยเหลือหญิง/คนไทย ในประเทศเยอรมนี

กิจกรรมสมาคมธารา

 • จัดสัมมนา เเละประชุมสมาชิกประจำปีสำหรับสมาชิกเเละบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเผยเเพร่ เเลกเปลี่ยนความรู้และข้อสรุปในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เเละที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในเยอรมนี
 • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (training for trainers) เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาเเก่หญิงไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา 
 •  เเลกเปลี่ยน เเละเผยเเพร่ข่าวสารที่น่าสนใจเเละเป็นประโยชน์ทาง Social Media
 • ให้คำปรึกษาเเนะนำเเก่คนไทยที่ประสบปัญหา โดยสมาชิก ธาราในเเต่ละเมือง
 • จัดทำคู่มือความรู้ข่าวสารภาษาไทยในหัวข้อที่น่ารู้ 
 • สร้างเครือข่ายอาสาสมัครรูปแบบทางเลือกใหม่ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนองค์กรที่ทำ งานให้ความช่วยเหลือหญิง/คนไทยในสหพันธ์ สมาคมธารา จึงเสนอรูปแบบทางเลือกใหม่ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ต่างไปจากรูปแบบหน่วยงาน ด้วยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างอาสาสมัคร และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการช่วยเหลือคนรวมทั้งพยายามหาแหล่งทุนเพื่อให้อาสาสมัครได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทย

Sie möchten Mitglied werden? สมัครสมาชิกธาราคลิกที่นี่

 

Kontakt

Aktuelles

15.-17.06. 2018 Mitgliederversammlung und Jahresseminar in Hamburg

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Thara e.V. 2017